Avtorji prispevkov:

Mojca Milone, vodja projekta

Milan Ambrožič, Dr. Fizike

Nuša Furlani, uč. OŠS

Matejka Bucik,uč. OŠS