Učilnica v naravi

Informacijska tabla

Začelo se je…

V Borovem gozdičku so se začela prva dela, ki jih je aktiviral izbor Učilnice na prostem v okviru Participativnega proračuna MONG. V tem projektu se omogoča razporejanja dela proračunskega denarja tako, da smo pri odločanju o njegovi porabi sodelovali vsi prebivalci občine in se odločili, da se na prvi vzpetini postavi izvirno učilnico iz naravnih gradiv, ki jo bo realizirala Goriška Hiška. Obrtnika sta znana po izdelkih za otroška igrišča, športne dejavnosti in projektih za preživljanje prostega časa v naravi.

Učilnica bo pripomogla k dvigu kvalitete bivanja in poučevanja lokalnih in drugih občinskih šolah pri izvajanju pouka v naravi, pod krošnjami borovcev in drugih dreves, mladim pa omogočila še veliko več. Preko pouka bodo pridobivali realne izkušnje s poudarkom na krepitvi fizičnega in mentalnega zdravja, še posebno po dveh težkih letih šolanja, ki jih je zaznamovala epidemija. Učenci bodo pri izvajanju pouka imeli več motivacije, navdušenja in samozavesti. Izkusili bodo razne oblike učenja v naravnem okolju, pri tem pa  izboljševali ročne spretnosti, iznajdljivost, koordinacijo in ravnotežje, skrb in spoštovanje do narave in si pri tem pomagali in na tak način izboljšali medsebojne odnose. Pri pouku v naravi bodo mladi razvijali tudi pomembne kompetence, kot so: organizirano sodelovanje, strpnost, iskanje drugačnih rešitev, razvijanje delovnih navad in vztrajnosti.

Predvsem pa je pomembno, da bodo prenašali in uporabljali teoretična znanja iz šolskih klopi v praktične aktivnosti in iskanja rešitev. Učitelji in mentorji bodo s tem krepili medpredmetno povezovanje in vodili učence v iskanje informacij iz okolice in živih virov.

V projekt zaupajo in zato aktivno sodelujejo Katarina Prislan v vlogi Strokovne sodelavke za investicije MONG, Doc. Dr. Fizike Milan Ambrožič in učitejica OŠ Solkan Mojca Milone in člani Goriške hiške.

Tehniški dan na temo  Fizikalnih poskusov v naravi

V sredo 1. 6. 22 smo imeli učenci 9. r v Borovem Gozdičku tehniški dan na temo  Fizikalnih poskusov v naravi. Imeli smo štiri naloge, ki smo jih reševali z pridobljenim fizikalnim znanjem:

  • segrevanje vode s sončnim sevanjem,
  • segrevanje kovinskih kroglic z delom,
  • ugotavljanje sprememb energije pri nihanju in
  • ugotavljanje mejnega pogoja pri prelomu nihanja.

Poskuse smo opravljani po navodilih, ki so nas čakale na določenih lokacijah pri učiteljih spremljevalcih in g. Ambrožiču, ki je tudi letos pomagal pri dejavnosti. Pri izvajanju poskusa smo bili v manjših skupinah in s tem krepili timsko delo, sodelovanje in medsebojno pomoč. Učiteljice so nas usmerjale in spodbujale, saj smo morali sproti izdelati raziskovalno – znanstvene zapisnike, ki smo jih oblikovali  z uporabo znanja in izkušenj pridobljenih pri Fiziki v teh dveh letih.

Borov gozdiček res ponuja veliko možnosti izpeljave poskusov. Iznajdljivo smo si poiskali primerne lokacije in pripomočke iz narave in se proti koncu umaknili na vrh prvega grička, kjer smo v senci uredili zapisnike. Učiteljica nam je zaupala, da bo ravno na tej lokacije v kratkem nastala učilnica na prostem, ki smo jo sooblikovali tudi mi. Želimo si, da bi se tudi kot srednješolci vrnili v ta čudoviti kraj pa ne samo za pouk naravoslovja, temveč da uporabimo učilnico za prostem namesto zaprtih utesnjenih prostorov.                                                                                                                                                                             Učenka 9.r