Naši učenci iz 4. r so razmišljali, kako bi lahko s preprostimi naravnimi gradivi oblikovali učilnico na prostem, ki bi bila primerna za Borov gozdiček in tudi za izkoriščanje travnate površine za OŠ Solkan, kjer se že nahaja oljčni nasad. Postavili so si kriterije uspešnosti:
Učilnica mora biti:
  • Primerno senčna in v zavetrju.
  • Učilnica mora biti velika.
  • Vsebovati mora sedeže in vsaj eno mizo.
  • Učilnica mora imeti zanimiv vhod in možnost prehoda med sedeži.
  • Učilnica mora biti iz obstojnih naravnih gradiv.