Seznam povabljenih institucij:

GORIŠKE OSNOVNE ŠOLE:

 • OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN
 • OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA
 • OSNOVNA ŠOLA BRANIK
 • OSNOVNA ŠOLA DORNBERK s podružnično šolo Prvačina
 • OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA s podružnično šolo Ledine
 • OSNOVNA ŠOLA SOLKAN s podružničnima šolama Grgar in Trnovo
 • OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS
 • OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA

POVABLJENI VRTCI

 • VRTEC NOVA GORICA
 • VRTEC RASTJA BRANIK
 • VRTEC ČEPOVAN
 • VRTEC DORNBERK
 • VRTEC SOLKAN
 • VRTEC ŠEMPAS

POVABLJENE SREDNJE ŠOLE

 • GIMNAZIJA NOVA GORICA
 • ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

POVABLJENE VISOKOŠOLSKE USTANOVE

 • UNIVERZA V NOVI GORICI
 • EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI
 • FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
      V NOVI GORICI
 • Univerza na Primorske; VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO – Zdravstvena nega
 • LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA
 • VIRS, Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, Nova Goric

ZAVOD ZA ŠOLSTVO

https://www.nova-gorica.si/za-obcane/vzgoja-in-izobrazevanje/2011102811581062/zavod_republike_slovenije_za_solstvo_oe_nova_gorica/

DRUŠTVA in OSTALO

DRUŠTVO ROD SOŠKIH MEJAŠEV

Soski.mejasi@gmail.com

MLADINSKI CENTER

info@mc-novagorica.si

E-HIŠA, NOVOGORIŠKA HIŠA POSKUSOV

info@e-hisa.si